Project “Wafels verkopen”. Wat staat er in de eindtermen?

En plotseling geeft het lot mij een cadeautje: ik mag met de kinderen wafels gaan verkopen op de jaarmarkt! De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de kinderen. Zij hebben zelf gekozen wat ze met het geld zullen doen: nieuwe voetbaldoelen en een nieuwe muziekinstallatie kopen.

Ik ben heel enthousiast: eindelijk nog eens los van de handleidingen!

Win-win voor iedereen:

 • kinderen én juf enthousiast
 • geld voor leuke dingen
 • ik kan helemaal zelf lessen uitwerken
 • marketing en verkoop is mijn dada
 • de kinderen leren in het echt (IRL, on the job)

Eerst maar eens even in de eindtermen kijken…

Muzische Vorming, Beeld

De leerlingen kunnen beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet. (1.5)
We gaan zelf ons kraam versieren. 

Nederlands

Spreken

De leerlingen kunnen een gepast taalregister hanteren als ze:

 • een instructie geven zodat iemand die vertrouwd is met de situatie, ze kan uitvoeren. (2.8)
 • in een gesprek kritisch reageren op de vragen en opmerkingen van een bekende volwassene. (2.9*)
 • tijdens een discussie met bekende volwassenen over een behandeld onderwerp passende argumenten naar voren brengen. (2.10*)
Strategie:
Tijdens het luisteren/spreken hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel. (5.3)
De kinderen zullen klaargestoomd worden om op een beleefde manier volwassenen aan te spreken en te bedienen. Jammer dat bij de eindtermen alleen gesproken wordt over bekende volwassenen. Moet je op het einde van de lagere school niet kunnen praten met iedereen?
Ook nog brainstormen over het verhaal dat zij zullen vertellen. 

Schrijven

De leerlingen kunnen:
 • een brief schrijven aan een bekende om een persoonlijke boodschap of belevenis over te brengen. (4.3)
 • voor een gekende persoon een verslag schijven van een verhaal, een gebeurtenis, een informatieve tekst. (4.4)
Een uitnodiging voor ouders en sympathisanten om te komen kopen.
Een uitnodiging en daarna een verslag voor de pers.
Een mail voor sponsoring van de zakken, servietten, slagroom en het poedersuiker.

Maatschappij, Sociaal-economische verschijnselen

De leerlingen kunnen
 • met een zelf gekozen voorbeeld illusteren hoe de prijs van een product tot stand komt. (2.4)
 • beseffen dat hun gedrag beïnvloedt wordt door de reclame en de media. (2.5*)
We zullen tijdens de lessen brainstormen over de beste en meest efficiënte manieren om relame te maken. Het zal dus eerder omgekeerd zijn: wij gaan kijken hoe we het gedrag van de passanten kunnen beïnvloeden.

Techniek

De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. (2.16*)
Kraam opzetten, versieren, microgolfoven installeren en bedienen, afwasmogelijkheden voorzien, … is dat niet ook allemaal techniek? Ik vind niet welke eindterm daarbij past.

Wiskunde, Meten

Procedures: In reële situaties rekenen met geld en geldwaarden. (2.11)

Niet met plastic euro’s maar met echte!

Sociale vaardigheden

De leerlingen kunnen:
 • zich op een assertieve wijze voorstellen. (1.1)
 • in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. (1.2)
Beleefd aanspreken en reageren. 

Wat ik niet vond in de eindtermen

Iets rond kopen/verkopen en winst/verlies.
Iets rond plannen en organiseren.
Iets rond marketing.

Gelukkig zijn eindtermen slechts minimumdoelen. Uitbreiden mag :).

Voorbereiding lessenreeks: brainstorm

brainstorm lessen

Gemaakt met MindMup

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.