blogger vergrootglas privacy

Bescherming van de privacy: Zit je als blogger in je blootje?

Karen McCullagh deed een onderzoek naar de manier waarop bloggers die persoonlijke informatie delen omgaan met het bewaken van hun privacy. Hoewel het onderzoek al dateer van 2008 zijn er toch veel punten van herkenning voor bloggers anno 2017.

Er is een fundamenteel verschil tussen een blog en een website.

Bij een website wordt oud materiaal vervangen door nieuw. Informatie wordt geüpdatet.
Op een blog wordt telkens nieuwe informatie toegevoegd in de vorm van blogposts. Zo wordt de blog een steeds groeiende compilatie van blogberichten en ontstaat er een archief van oude berichten. Trouwe lezers kunnen zich zo een beeld vormen van de persoonlijkheid van de blogger. Zelfs als de blogger een neutraal onderwerp kiest, bevat de informatie vaak ook persoonlijke elementen. Daarmee creëert de blogger mettertijd een soort portret van eigen interesses en ervaringen.

Mcullagh deed een online bevraging bij 1258 bloggers.

De meeste bloggers waren vrouwelijk, hadden werk en waren tussen de 19 en 34 jaar oud. 
Uit de studie komt naar voren dat bloggers veel belang hechten aan zelfexpressie en sociale interactie. Voor 62% was de mogelijkheid om hun eigen ervaringen te documenteren de belangrijkste reden waarom ze blogden.
De lezers van de blogs kan je opdelen in twee groepen. Enerzijds bestaat een groot aantal lezers uit het eigen netwerk. Anderzijds is er ook een publiek dat groter is dan vrienden in familie. Het gaat hier om lezers die via sociale netwerken of via zoekmachines de blog vinden. Voor 72% van de bloggers was hun blog publiek leesvoer voor elke bezoeker.

Bloggers hechten wel degelijk aan hun privacy.

Zo gaven ze aan dat sommige onderwerpen te privé waren om over te bloggen zoals heftige emoties, ruzies, werksituaties, …
Ook informatie over anderen wordt gezien als iets waar je niet over blogt zoals bijvoorbeeld posts die vrienden of familieleden in de kijker zetten.
Een deel van de blogger blogt anoniem en zal daarom ook nooit informatie vermelden die de identiteit van de blogger kunnen onthullen.
Ook politiek, geloof en religieuze activiteiten komen bij de meeste bloggers nooit aan bod.

Het grootste deel van de bloggers heeft een persoonlijke blog.

Ook al heeft de blog een bepaalde invalshoek zoals mode, koken of onderwijs, toch draait de blog vaak rond de identiteit en de zelfexpressie van de blogger.  De verzameling van blogposts schildert een beeld van de blogger.
Dit kan mogelijk een gevaar vormen. Denk bijvoorbeeld aan de tiener blogt over moodswings en eetbuien. Dergelijke posts kunnen een probleem vormen bij latere sollicitaties.