Lesgeven is 1/4 voorbereiding en 3/4 toneel spelen. Zo luidt een bekende quote.

Stel jezelf daarom deze vragen bij het maken van je lessen:

  1. Word ik hier als lesgever zelf enthousiast van?
  2. Zou ik een leerling/student/cursist willen zijn in deze les?

Als je op deze vragen overtuigend JA kan antwoorden, dan heb je een goede les gemaakt!