Waar loop je in de klas tegenaan? En hoe kan je het oplossen?

Wat we de volgende keer tegen onszelf gaan zeggen als we te ziek zijn om voor de klas te staan.

Zijn er lezers die zich hier in herkennen?

Elke keer ik een schooldag niet voor de klas kan staan, doorloop ik een aantal fasen:

 • Intensief tobben of ik nu eigenlijk echt te ziek ben om te gaan werken of dat ik mij alsnog moet vermannen.
 • In de vroege ochtend leuke en leerrijke activiteiten plannen die de kinderen tijdens mijn afwezigheid zelfstandig kunnen doen zodat zij en mijn collega’s zo weinig mogelijk ongemakken ondervinden.
 • Naarmate het uur van vertrek vordert een zenuwslopende innerlijke dialoog (ik ga wel/ik ga niet) voeren.
 • Zagen tegen mijn wederhelft.
 • Op mijn tanden bijten om geen uitgebreide verontschuldigingen en sorry’s te sturen naar iedereen die last heeft van mijn afwezigheid.
 • Thuis rondlopen met schuldgevoelens. Denken dat iedereen boos is op mij/mij een slappeling vindt/dat ik de kinderen tekort doe.
 • Voor het einde van het ziekteverlof terugkeren naar school. Het ziekteverlof met minimum één dag inkorten.
 • Eenmaal terug op school dubbel zo hard werken om te tonen dat ik niet thuis gebleven ben bij gebrek aan engagement.

Zucht.

Nogal energievretend hé?

Maar ik ben niet alleen! Ik lees dezelfde schuldgevoelens in verontschuldigende mails van afwezige collega’s en in tweets van zieke leerkrachten.

Wat is dat toch met ons, onderwijsmensen, dat wij het zo moeilijk hebben met ziek zijn.
Met ons verstand weten we dat niemand eraan ontsnapt. En toch worden we overvallen door schuldgevoel als het ons persoonlijk overkomt.

Het is nochtans niet iets waar  we voor kiezen. Ik heb nooit gewenst om pijn of koorts of enig ander ongemak te hebben. Integendeel, ik haat het om niet mijn normale, energieke zelve te kunnen zijn.

Maar toch, als ik niet voor de klas kan staan, voelt het aan alsof ik iedereen in de steek laat.

Daar zitten een aantal foute denkpatronen achter.

Lees meer

start nieuw schooljaar

Wat doen leerkrachten van het lager onderwijs bij de start van een nieuw schooljaar?

Vraag je je wel eens af wat leerkrachten van de lagere school zoal doen bij de start van een nieuw schooljaar?

Dit is mijn persoonlijke to-do-lijst. Maar het is ook het verhaal van vele anderen.

Ik start het schooljaar altijd na 15 augustus. Ik probeer nog veel thuis te werken zodat ik het vakantiegevoel wat langer kan aanhouden. En ik kan dan ook nog wat langer slapen.

Vanaf 15/8

Dit doe ik op school

 • Klas opnieuw schikken 

De klas werd tijdens de vakantie grondig gepoetst. Alle meubilair staat opeengestapeld in de gang. Het eerste werk is de klas opnieuw geordend krijgen. Hier hoort wel wat denk- en schuifwerk bij. Afhankelijk van wat wel/niet werkte vorig schooljaar denk je na over de opstelling. Reken hier op een dag werk.

De klas in vakantiemodus… #teachersummer #classroomcleanup #summerbreak

Een bericht gedeeld door juf Tania (@juf_tania) op

 • Materiaal van de leerlingen op de lessenaars leggen

Alle schriften, boeken, mappen, schrijfgerief, latten, scharen, … krijgen een nummer. Dat is veel werk maar het voorkomt veel zoekwerk (“Van wie is deze lijm?”) en ruzie (“Die pen was van mij!”) tijdens het schooljaar.  Daarna maak ik met het materiaal pakketjes op de lessenaars van de leerlingen. Ook dit is een dag werk. Vaak moet je nog iets bijbestellen of zelf spullen halen.

 • De praktische klasinrichting organiseren

Waar moeten de knutselwerkjes hangen? Waar leg je de te verbeteren toetsen? Waar zet je de handleidingen? Waar komen de mappen van de kinderen? Nadenken over deze praktische zaken maakt het klasleven makkelijker voor jou en voor de kinderen.

De inhoud van de kasten ruimde ik in juni al op. Nu ga ik na of de inrichting praktisch en logisch is.

De klasdeur wordt versierd en ik hang de eerste wandplaten op.

 • Ritjes naar de Action, Zeeman, Hema, …

Tijdens het klaarmaken van je klas bedenk je hoe leuk/handig het zou zijn als daar nog een extra kast/map/boek/rekje/… zou staan. Dus reken nog op een half dagje shoppen.

Het werken op school gaat altijd trager dan gepland. Dat komt omdat er een komen en gaan is van collega’s. Iedereen wil natuurlijk wat vertellen over de vakantie. En er moeten ook al zaken geregeld worden voor het komende schooljaar.

Dit doe ik thuis

 • Lesvoorbereidingen voor de eerste thema’s maken/updaten

Dit deel neemt toch makkelijk meerdere dagen in beslag. Zeker als er een nieuw leerplan of een nieuwe handleiding is.

 • De jaarplanning maken en educatieve uitstappen plannen: een halve dag werk

En dan zijn er nog een aantal werkjes die minder tijd in beslag nemen:

 • de bestanden op dropbox en Google drive opruimen en ordenen
 • Iomniwize klaarmaken voor een nieuw schooljaar
 • de klasblog SuperKlas5 updaten
 • mijn bureau, boekentas en pennenzak opruimen

 

Na de eerste personeelsvergadering

Tijdens de eerste personeelsvergadering worden activiteiten en lessenrooster voor het komende schooljaar besproken en definitief  vastgelegd.

Sommige zaken kan je dus pas na die eerste vergadering doen:

 • het lessenrooster opstellen
 • de uitstappen vastleggen/reserveren
 • de kalender op de klasblog aanvullen
 • de jaarplanning afwerken
 • de schoolagenda voor de eerste week invullen/plannen
 • de presentatie voor de infoavond herwerken en aanvullen

 

Meer lezen?

Tips en checklists van andere leerkrachten vind je hier:

Een goede start van het nieuwe schooljaar: handige checklist!

Checklist voor een nieuw schooljaar

Voorbereiding nieuw schooljaar

Online kindergroepen maken het probleem van pesten complex (en wanneer spreken we van ‘pesten’?)

Wanneer heb jij voor het laatst iemand geschopt of geknepen?

Of een ruzie uitgelokt omdat je je verveelde? Wanneer pakte je nog eens iemands vriendin af omdat je die helemaal alleen voor jezelf wou? Wanneer ging je nog eens bovenop het hoofd van je vriend zitten om te tonen dat je de sterkste was?

De kans is groot dat je één of meerdere van deze dingen voor het laatst in de middelbare school deed.
De juiste sociale vaardigheden leren is een lange weg die je moet afleggen. En lagere schoolkinderen staan nog maar aan het begin van die weg.

Meerdere keren per schooljaar word ik geconfronteerd met uitspraken als “Ze pesten mij!” of “Mijn kind wordt gepest.”
Nagaan wat er precies aan de hand is en op een gepaste manier ingrijpen vind ik één van de moeilijkste dingen van mijn job. Een gesprek met de betrokken partijen brengt tijdelijk soelaas maar binnen de kortste keren zijn ze weer vertrokken op hetzelfde elan.

Het woord pesten wordt te vaak misbruikt.

Lees meer

vinger opsteken

Alleen de slimste kinderen die hun vinger opsteken? Maar zo werken wij toch helemaal niet!

Daar gaan we weer.

Het zoveelste vooroordeel over hoe het er in een klas aan toe gaat. Het treft me recht in mijn hart. Ik voel onmacht bij de zoveelste onrealistische voorstelling van de klaspraktijk.

vinger opsteken

“Iedereen is ermee opgegroeid op school. De leerkracht stelt een vraag. De slimsten steken hun vinger hoog in de lucht. Wie aangewezen wordt, mag antwoorden.”

 

Het is de toon die gezet wordt in het artikel van Het Nieuwsblad. Natuurlijk! Als je het zo omschrijft dan is het totaal fout. Daar heb ik geen onderzoek voor nodig. Dat weet toch iedereen?

Maar een leerkracht met hart en ziel doet het niet zo.

Nooit. Never.

Het gros van de leerkrachten houdt van zijn leerlingen. Die wil het beste voor elk kind. Elke dag. Die wil het beste voor de slimsten, het beste voor de dromer, het beste voor degene die deze morgen geen ontbijt had en het beste voor het kind met rekenangst.

Laat ik u eens een eerlijk beeld schetsen.

Lees meer

klas classroom

Klasmanagement. De leerkracht maakt het verschil

Een goede sfeer is de klas is misschien wel het belangrijkste element om kinderen vlot te laten leren. Tucht hebben, de klas in de hand houden, de groep de baas kunnen, klasmanagement… hoe je het ook benoemt, het is iets wat de leerkracht door ervaring in de vingers krijgt. De opleiding kan beginnende onderwijzers nooit echt voorbereiden op klasmanagement. Het is dan ook een zeer moeilijk te onderwijzen materie. Nochtans kan een leuke en tot in de puntjes voorbereide les in het water vallen als hij ontaardt in een machtsstrijd tussen de leerkracht en een of een groepje leerlingen.

Haim G. Ginott beschreef het al treffend in zijn werk Teacher and Child (1972, Macmillan):

I have come to a frightening conclusion. I am the decisive element in the classroom. It is my personal approach that creates the climate. It is my daily mood that makes the weather. As a teacher I possess tremendous power to make a child’s life miserable or joyous. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration. I can humiliate or humor, hurt or heal. In all situations, it is my response that decides whether a crisiswill be escalated or de-escalated, and a child humanized or de-humanized.

Maar hoe kan een leerkracht nu eigenlijk gewenst gedrag aanmoedigen en negatief gedrag tegenhouden? Op welke manieren kan hij of zij een fijne sfeer in de klas nastreven? Lees meer